Cửa Lò ban hành công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Đăng ngày 27/09/2023