Công an thị xã Cửa Lò tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày 27/09/2023

Sáng 27/9, Công an thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023; tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tá Trần Văn Thọ – Chuyên viên cải cách hành chính PVO1 Công an tỉnh; Thượng tá Vi Văn Giang – Ủy viên BTV Thị ủy, trưởng Công an thị xã cùng các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an thị xã, trưởng, phó công an 7 phường trên địa bàn.

 

Xác định rõ cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nên trong thời gian qua lãnh đạo Công an thị xã Cửa Lò đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt và đẩy mạnh triển khai thực hiện. Trong cải cách thể chế đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an thị xã, Công an các phường, tổ chức đoàn thể rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác để kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm phù hợp với thực tiễn và đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Bộ Công an, các Công văn, Hướng dẫn của Công an tỉnh về cải cách thủ tục hành chính. Công an thị xã đã lắp đặt và và đưa vào vận hành hệ thống camera cũng như bố trí cán bộ trực tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tất cả các ngày trong tuần tại Bộ phận một cửa công an thị xã và Công an các phường. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai, niêm yết đầy đủ thời gian, quy trình thực hiện, thời hạn giải quyết tại bộ phận một cửa Công an thị xã, Công an 7 phường và Cổng thông tin điện tử Cualo.vn. Công an Cửa Lò cũng đã tập trung cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính công…

Tại hội nghị, ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2023, thông qua phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Công an thị xã Cửa Lò còn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ; Đồng thời, tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 giữa các đội, Công an 7 phường, các đoàn thể với trưởng Công an thị xã Cửa Lò.

                                                                 Hữu Lương – Ngọc Ánh