Cửa Lò công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 19/04/2021

Sáng ngày 19/4, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò, Chủ tịch UBBC thị xã Cửa Lò – Lê Thanh Long chủ trì cuộc họp thông qua Nghị quyết lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cùng dự có các đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã; Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng các thành viên Ủy ban bầu cử thị xã Cửa Lò.

Cuộc họp đã thông qua Nghị quyết công bố danh sách chính thức 51 người ứng cử đại biểu được phân bổ về 07 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nghe 03 đoàn công tác báo cáo về công tác kiểm tra công tác bầu cử tại 07 đơn vị bầu cử. Cơ bản các phường đã thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách cử tri, bố trí địa điểm niêm yết danh sách cử tri… Tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần khắc phục, như: Việc lập danh sách cư tri, biên bản hiệp thương của MTTQ các phường…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử thị xã cần cập nhật biến động danh sách cử tri tại 2 đơn vị: Đảo Mắt và Đảo Ngư; Đề nghị 2 địa phương: Nghi Thủy và Nghi Hải sớm rà soát, bổ sung đẩy đủ danh sách cử tri ở hai đơn vị nói trên. Nhắc nhở Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường chú trọng hồ sơ bầu cử, đảm bảo đúng, đủ. Hiện nay các thành viên Ủy ban bầu cử đã được tiếp cận với phần mền kiểm phiếu, vì thế trước ngày bầu cử công tác kiểm phiếu bằng phần mền phải được thông suốt, đầy đủ…

Đàm Hiền – Ngọc Ánh