Cửa Lò công bố công tác phòng chống dịch Covid19 đến sáng ngày 5/9

Đăng ngày 05/09/2021

 

Nguồn: BCĐ phòng chống dịch covid TX Cửa Lò