Cửa Lò chú trọng công tác xây dựng Đảng để phát triển kinh tế

Đăng ngày 23/01/2015

Dang2014Một trong những trong những tiêu chí xây dựng Đảng bộ TSVM được Đảng bộ TX Cửa Lò coi là nhiệm vụ trọng tâm- đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động cấp ủy của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng. Ông Nguyễn Trường Thanh,Khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu nói:“Từ chỗ chuẩn bị nội dung chu đáo cho nên khi ra sinh hoạt chi bộ, đảng viên tập trung nghe và tham gia xây dựng với một tinh thần trách nhiệm cao, cái gí nhất trí với chi ủy thì thôi, nhưng cái gì không nhất trí thì đảng viên tập trung tranh luận, mổ xẻ để tư tưởng trong đảng phải thống”

5 năm qua Đảng bộ phường Nghi Thu, TX Cửa Lò luôn giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó năm 2011 và 2014 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Có được kết quả đó là nhờ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở. Ông Phùng Đức Nhân,Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu:“Đối với thực hiện công tác xây dựng Đảng, chúng tôi quan tâm tập trung lãnh đạo trên 4 mặt đó là công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác dân vận và kiểm tra. Cụ thể là công tác liên quan đến huy động nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, dồn điền đổi thửa, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức cũng như chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của cán bộ đảng viên.”

Bằng nhiều giải pháp cụ thể của Đảng bộ TX xã trong lãnh đạo nhân dân tập trung khai thác thế mạnh của địa phương về phát triển du lịch biển, những năm gần đây nền kinh tế của TX Cửa Lò không ngừng phát triển, với tổng giá trị sản xuất năm 2014 ước đạt trên 4 ngàn 872 tỷ đồng. Trong đó các ngành dịch vụ ước đạt gần 1 ngàn 955 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/năm. Năm 2014 toàn Đảng bộ TX Cửa Lò kết nạp được 154 đảng viên mới đạt 118%, nâng tổng số đảng viên toàn TX lên 3.378 người, Đảng bộ TX Cửa Lò được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh.Ông Nguyễn Nam Đình, Bí thư thị ủy Cửa Lò:“Chúng ta tiếp tục thực hiện NQ 05 của BTV tỉnh ủy về XD và phát triển đô thị du lịch Cửa Lò trong năm 2015 và đến năm 2020. Hoàn thiện XD hệ thống chính trị, để mà toàn toàn Đảng bộ, chính quyền cũng như toàn thể nhân dân tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững QP- An và XD hệ thống chính trị TSVM để từ đó tiếp tục giữ vững và duy trì danh hiệu Đảng bộ TSVM xuất sắc, luôn luôn nằm trong tốp đầu trong sô 21 đơn vị TP, TX, huyện của toàn Tỉnh”

Trong thời gian tới Đảng bộ TX Cửa Lò tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò xứng tầm với kỳ vọng của bạn bè du khách gần xa.

                                                       Thanh Bình- Duy Quý