Cửa Lò: Chủ động triển khai ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất.

Đăng ngày 07/08/2023