Cửa Lò chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai (phát sóng NTV ngày 6/8/2019)

Đăng ngày 06/08/2019

Để hạn chế các thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, bão lụt gây ra thị xã Cửa Lò hiện đang chỉ đạo các ban ngành, địa phương chủ động triển khai các phương án, trong đó công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân được đặt lên hàng đầu.