Cửa Lò chỉnh trang đô thị chuẩn bị mùa du lịch 2020 (phát sóng ngày 30/03/20120)

Đăng ngày 30/03/2020

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến mùa du lịch biển 2020.Với quyết tâm thực hiện mục tiêu thu hút 3 triệu 448 ngàn lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 4.071 tỷ đồng . Ngay từ bây giờ, các địa phương, đơn vị và các doanh nghiệp tại Thị xã Cửa Lò đang tập trung mọi nguồn lực nhằm đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để Cửa Lò hoàn thành được mục tiêu mong muốn và trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.