Cửa Lò – bước phát triển mới sau 13 năm thành lập

Đăng ngày 25/03/2014

Một trong những phường xã ra đời cùng với sự ra đời của Thị xã là phường Nghi Thuỷ. Trước đây khắp mọi nẻo đường trong làng chài Nghi Thuỷ cứ mưa xuống thì lầy lội, nắng lên thì bỏng rát, ngoài nghề đánh bắt hải sản ra, hầu như các công trình hạ tầng cơ sở phục vục cho công tác này hầu như chưa có gì. Vậy mà, chỉ sau hơn 10 năm thành lập Phường, Nghi Thuỷ đã hình thành hàng chục cơ sở chế biến thuỷ hải sản, các công trình phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội có giá trị lớn. Đặc biệt từ năm 2000 đến nay, nền kinh tế phường Nghi Thuỷ luôn có tốc độ phát triển năm sau luôn cao hơn năm trước. Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm luôn đạt từ 10-23 %. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 9 % so với trước đây 23 %. Hiện nay, Nghi Thủy cũng đang có những vận hội mới trước những thay đổi của Thị xã. Đặc biệt, Nghi Thủy hiện là 1 trong 2 phường của TX Cửa Lò đã được thủ tướng Chỉnh phủ quyết định nằm trong khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Cũng như phường Nghi Thủy, trên khắp 7 phường xã của Thị xã Cửa Lò đều có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Riêng công tác thu ngân sách, từ 1 đơn vị chỉ thu được dăm tỷ đồng mỗi năm, đến nay, mỗi năm, Thị xã đã thu trên dưới 100 tỷ đồng. Nhờ có được nguồn thu đứng vào tốp đầu của các địa phương trong Tỉnh mà thị xã Cửa Lò đã có điều kiện dành một khoản ngân sách hàng năm để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn ngày một khang trang.

Hiện nay, Đảng bộ và nhân dân Thị xã đang cùng nhau đoàn kết để hướng tới xây dựng 1 đô thị du lịch loại 3 như Nghị quyết 05 của BTV Tỉnh ủy đã chỉ ra.

Theo: Đài TH Cửa Lò