Cửa Lò ban hành công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động xe máy điện, mô tô điện

Đăng ngày 22/06/2016

Theo đó, UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau: Công an thị xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn cho người dân biết và thực hiện quy định về đăng ký và quản lý xe máy điện, mô tô điện. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đăng ký, cấp biển số đối với các loại xe này trước ngày 01/07/2016; Phòng giáo dục và đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tổ chức cho học sinh, sinh viên, học viên ký cam kết thực hiện quy định của pháp luật về an toàn kỹ thật phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó yêu cầu học sinh, sinh viên cam kết không đi xe máy điện, mô tô điện chưa đăng ký và gắn biển số; UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến phương tiện xe hai bánh chạy điện, nguyên tắc tham gia giao thông an toàn, nghĩa vụ đăng ký xe máy điện, mô tô điện đang lưu hành. Bên cạnh đó, vận động người dân hoàn thành việc đăng ký trước ngày 01/07/2016 để được miễn lệ phí trước bạ, miễn hóa đơn chứng từ… theo thông tư 54/2015/TT-BCA ngày 04/04/2015 của Bộ công an./.

Ng.T.Phượng