Kế hoạch tuyên truyền vận động và xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 22/06/2016

Theo đó, kế hoạch này có nội dung cụ thể như sau: Tăng cường tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ cho cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự. Phổ biến pháp luật về nồng độ cồn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về an toàn giao thông, vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ. Xây dựng mô hình thí điểm về tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe cơ giới đường bộ. Đồng thời phát động phong trào “Đã uống rượu, bia – không lái xe” và triển khai mô hình “Điểm kinh doanh rượu, bia an toàn giao thông”. Bên cạnh đó, cần chủ động kế hoạch chuyên đề, tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn.

          Mục đích của việc ban hành kế hoạch này là nhằm ngăn ngừa, giảm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của người tham gia giao thông. Nâng cao trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu bia trong việc đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng và trật tự an toàn xã hội thông qua việc chủ động thực hiện quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn.

Ng.T.Phượng