Cửa Lò: 115 ky ốt và bãi giữ xe đã tháo dỡ xong.

Đăng ngày 15/10/2022

Đến thời điểm hiện tại, ngày 15/10 các ky ốt ở 3 phường có tổng 115 ky ốt và bãi giữ xe đã tháo dỡ hoàn toàn sớm trả lại mặt bằng cho thị xã và hiện nay vẫn còn 1 số ky ốt đang trong quá trình tháo dỡ cụ thể như :
1. Phường Thu Thủy: (Tổng 98 ốt và 07 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 39 ky ốt và 07 bãi giữ xe:
– Các ky ốt đang tháo dỡ chưa xong 10 ốt: (16; 17; 28/9; 33; 36; 44; 49; 58; 69; 71).
– Số ky ốt đã chuyển hết đồ về nhưng chưa tháo dỡ: 37 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về 11 ốt (03; 13; 28/5; 37; 62; 63; 64; 68; 70; 73; 74).
2. Phường Nghi Thu: (Tổng 55 ốt và 05 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 34 ky ốt số và 05 bãi xe số
– Số ky ốt đã chuyển hết đồ về nhưng chưa tháo dỡ: 18 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 03 ốt (89; 90; 91).
3. Phường Nghi Hương: (Tổng 56 ốt và 04 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 26 ky ốt số và 04 bãi xe.
– Các ốt đang tháo dỡ chưa xong 04 ky ốt: (141; 160; 161; 189).
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 17 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về 09 ốt (131; 132; 166; 171; 174; 175; 186; 193; 194).
Đã gần đến hạn cuối cùng về việc tháo dỡ, yêu cầu các chủ ky ốt cần nhanh chóng tiến hành thu dọn đồ và tháo dỡ ky ốt của mình để trả lại mặt bằng cho thị xã.
BQL đô thị