Cử tri Cửa lò quan tâm đến phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND Tỉnh Nghệ An

Đăng ngày 27/03/2014

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI lần này là kỳ họp cuối cùng trong năm 2011. Đây là kỳ họp có rất nhiều nội dung quan trọng sẽ được thông qua như: tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2011, và nhiệm vụ năm 2012… đặc biệt là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách cho người có công được cử tri thị xã Cửa lò quan tâm; Ông Nguyễn Duy Quyền Cử tri khối 11 – phường Nghi Hương – thị xã Cửa Lò nói: “Chúng tôi thấy chất lượng kỳ họp nghiêm túc thẳng thắn, các ĐB thẳng thắn trước chát vấn và đòi hỏi của cử tri, đây là dân chủ cởi mở, những đại diện nhân dân bầu ra lần này rất tin tưởng, cử tri cũng muốn giao lại trách nhiệm cho HĐND đã bầu ra để tiếp tục phát huy hơn nữa trách nhiệm trước dân, đáp lại mong muốn quyền lợi thiết thực của dân, đặc biệt là những vấn đề mà nhân dân quan tâm như: đền bù, môi trường, các chế độ chính sách”.

Kỳ họp 3 HĐND tỉnh khóa XVI lần này cũng đã thẳng thắn nhận ra những hạn chế bất cập, một số vấn đề bức xúc, nảy sinh chưa được giải quyết … Nội dung, chất lượng các câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được các cử tri đánh giá là rất sát với thực tế; Ông Nguyễn Văn Vĩnh Cử tri khối 1 – phường Nghi Hương – Thị xã Cửa Lò trao đổi: “Qua theo dõi nhận thấy các đại biểu tham dự cuộc họp lần này thẳng thắn chất vấn và trả lời của các đại biểu cụ thể, có những cái cần tập trung hơn nữa giải quyết bức xúc cho nhân dân”. Cùng chung ý kiến, Ông Nguyễn Huy Hoàng Cử tri phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò nói: “Rất tin tưởng vào kỳ họp lần này, đây là một quá trình của một khóa của Đại biểu HĐ ND các cấp tỉnh sẽ đưa lại nhiều quyền lợi, lợi ích sát thực của cử tri hơn” – Ông Phùng Bá Điểm Cử tri phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò nói: “Rất phấn khởi, tin tưởng vào những nghị quyết của HDND tỉnh, chắc chắn chúng tôi nghĩ là sau kỳ họp này sẽ có nhiều thay đổi, nhiêu cái mới và có những chuyển biến mạnh mẽ, tạo thành niềm tin cho cử tri trong toànTỉnh”.

Về nội dung, chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI lần này đã thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri. Điều này cũng thể hiện công tác chuẩn bị cho kỳ họp chu đáo, có chất lượng của HDND Tỉnh.