Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022

Đăng ngày 22/11/2022

Sáng 22/11, UBND tỉnh tổ chức  hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò do đồng chí Võ Văn Hùng – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã chủ trì. Các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã; Chi cục Thi hành án dân sự Cửa Lò; đại diện lãnh đạo UBND, Công an Tư pháp các phường cùng dự.

Năm 2022 các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, toàn diện công tác thi hành án dân sự, hành chính với các chương trình, kế hoạch, giải pháp hiệu quả. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, quản lý Nhà nước của chính quyền, sự phối hợp của các ngành liên quan, vai trò nòng cốt của các cơ quan thi hành án dân sự được phát huy. Các đơn vị cũng tập trung cao cho việc giải quyết các vụ việc tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng, án lớn ảnh hưởng chỉ tiêu, nhiệm vụ, án phức tạp kéo dài có đơn thư khiếu nại để tập trung thực hiện. Với phương châm sâu sát từng đơn vị, địa bàn, vụ việc để chỉ đạo Chấp hành viên quyết liệt tổ chức thi hành bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật, kết hợp nhân rộng mô hình ““dân vận khéo trong thi hành án dân sự” từ đó công tác thi hành án dân sự, hành chính của tỉnh có những chuyển biến tích cực, ngày càng bền vững, đạt và vượt chỉ tiêu được giao; Qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong năm 2022, đồng thời thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu thực hiện trong năm 2023.

Dịp này, Cục thi hành án dân sự tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022, riêng thị xã Cửa Lò có 6 cá nhân được khen thưởng.

                                                         Hữu Lương – Ngọc Ánh