Cửa Lò – Nồng đậm tình người khi Chỉ thị 40/CT-TW đi vào cuộc sống

Đăng ngày 10/09/2019

Với Cửa Lò giữa cái năng như nung nhưng vẫn không thể đốt cháy cái nồng ấm tình người nơi đây, mà càng thấy thêm nồng đậm chân tình của người dân với cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) ngày đêm miệt mài đưa tinh thần Chỉ thị 40/CT-TW đi vào cuộc sống, truyền ngọn lửa nhiệt huyết lao động, sáng tạo đến mỗi người dân “để không ai bị bỏ lại phía sau” trên con đường giảm nghèo bền vững và xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

Trụ sở

Trụ sở ngân hàng chính sách xã hội thị xã Cửa Lò

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã có nhiều chuyển biến tích cực; các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt cho hoạt động của NHCSXH. Đã có 7/7 Chủ tịch UBND phường tham gia thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp thị. Với sự tham gia trực tiếp của người đứng đầu cơ sở, việc chỉ đạo, quản lý, công tác kiểm tra giám sát các chương trình tín dụng chính sách được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện các tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện để có biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, thông qua công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đã huy động được sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác quản lý, đôn đốc và kiểm tra các hoạt động tín dụng chính sách, góp phần tăng trưởng dư nợ, nâng cao chất lượng hoạt động của tín dụng chính sách, tạo nên một bức tranh thanh bình nơi đây, vì thế mà thêm sắc xanh một Cửa Lò trù phú với những nụ cười đôn hậu, khoáng đạt của người dân khi no ấm đang ùa về.

giao dịch vien

Nguồn vốn TDCSXH được đưa đến7/7 phường, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi và kịp thời. Đến nay, Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH Thị xã đạt 158 tỷ đồng, tăng 53,9 tỷ đồng so với trước thời điểm có Chỉ thị số 40; 3.647 khách hàng đang còn dư nợ của 9 chương trình tín dụng đang được đơn vị triển khai thực hiện, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,2%/tổng dư nợ, đây quả là một con số đáng tự hào cho những người làm tín dụng chính sách trên địa bàn một Thị xã đang từng ngày thay da đổi thịt. Nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH Thị xã để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt gần 10,9 tỷ đồng, tăng 8,9 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị; Trong đó: Ngân sách tỉnh 10,5 tỷ đồng, ngân sách thị xã 400 triệu đồng, các tổ chức khác 96 triệu đồng để ủy thác qua NHCSXH bổ sung vào nguồn vốn cho vay ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác .

kiểm tra mô hình

Cán bộ ngân hàng CSXH Cửa Lò kiểm tra mô hình chăn nuôi cá tại cơ sở

Dẫu biết con số 400 triệu đồng đối với Thị xã đang phát triển là quá khiêm tốn trong việc trích chuyển ủy thác cho vay tín dụng chính sách, song cũng đã góp phần cùng nguồn vốn của NHCSXH Thị xã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giải quyết việc làm, thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống. Từ năm 2014 đến 2019 NHCSXH thị xã đã cho vay được 8.332 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền 311,1 tỷ đồng. Số hộ thoát nghèo năm 2014 là 254 hộ gia đình, năm 2015 là 246 hộ gia đình, năm 2016 là 239 hộ gia đình, năm 2017 là 224 hộ gia đình, năm 2018 là 208 hộ gia đình. Tạo công ăn việc làm cho 1.204 người lao động từ nguồn vốn GQVL, 21 lao động đi làm việc tại nước ngoài và hàng trăm hộ gia đình vay vốn cho sinh viên.

          Nét nổi bật, sự chuyển biến trong nhận thức lẫn hành động.

Theo chân Đoàn công tác của NHCSXH do ông Lê Quang Trung Giám đốc NHCSXH Thị xã, chúng tôi đến phường Nghi Tân, phường nghèo bãi ngang chiếm tỷ lệ hộ nghèo khá cao, đất chật, người đông chủ yếu bằng nghề đánh bắt và chế biến hải sản. Chia sẻ cùng chúng tôi, Chủ tịch UBND phường Hoàng Thanh Sơn cho biết: Trước đây, tuy đã được quan tâm tạo điều kiện và giúp đỡ nhưng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của phường vẫn còn cao. Nhiều hộ chưa mạnh dạn chuyển đổi phương thức canh tác, làm ăn. Một trong những nguyên nhân khiến sản xuất của người dân khó phát triển là thiếu vốn. Cũng bởi vậy nhiều hộ không chuyên tâm sản xuất mà chủ yếu sống bằng nghề làm thuê hoặc bỏ địa phương đi nơi khác làm thuê, con cái không có điều kiện học hành. Đây cũng là nỗi trăn trở lớn của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Từ khi có Chỉ thị 40/CT-TW, Đảng ủy, UBND phường xác định đây là một nguồn lực, một giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội nên rất quan tâm trong việc chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách được cấp trên giao cho địa phương nên không ít gia đình mạnh dạn chuyển đổi phương thức làm ăn, đem về hiệu quả kinh tế cao, đời sống bà con được nâng lên rõ rệt. Ngoài ra, tổ chức chính trị xã hội các cấp cũng đã duy trì thường xuyên tham gia giao ban với Ngân hàng CSXH để nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, tăng cường củng cố hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp lồng ghép chuyển giao khoa học, kỹ thuật cùng với giải ngân nguồn vốn vay giúp bà con biết cách đầu tư, tổ chức kinh doanh phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn. Nhờ vậy, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị – xã hội tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách.

Tăng cường sự đồng thuận trong hoạt động TDCSXH

Khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách, Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thị xã – ông Võ Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của NHCSXH đã đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong suốt thời gian qua, ông Hùng nhấn mạnh: Tín dụng chính sách đã có tác động tích cực và thiết thực đối với đời sống của nhân dân, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội địa phương, giúp phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm luôn được Thị ủy, HĐND, UBND quan tâm và đã đặt thành một mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Cùng với các chương trình, dự án và các chính sách hỗ trợ, công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng đô thị văn minh, các chính sách giảm nghèo, đặc biệt là chính sách tín dụng ưu đãi do NHCSXH đang triển khai thực hiện hiệu quả đến người nghèo và các đối tượng chính sách đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt Thị xã, thúc đẩy kinh tế phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,0%, giảm 3,7% so với năm 2014.  Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thị xã đã chủ động tham mưu cho Thường trực Thị ủy, UBND Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị, nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng được quan tâm. Hàng năm Ban đại diện HĐQT tham mưu UBND ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện tín dụng chính sách xã hội nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 và tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tham mưu UBND Thị xã bổ sung các chỉ tiêu về thực hiện tín dụng chính sách xã hội được giao vào chỉ tiêu thi đua của từng phường, làm cơ sở cho việc đánh giá thi đua và khen thưởng. Ông Hùng đề nghị NHCSXH tăng cường nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện sống, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể cần được đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, đào tạo nghề để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW về TDCSXH là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững tại Thị xã, thực sự tác động tích cực đối với hoạt động của NHCSXH về tập trung nguồn vốn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH như một nguồn ngân sách được giao cho địa phương quản lý và sử dụng sao cho hiệu quả vì mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội nên các cấp ủy, chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách là nhiệm vụ thường xuyên, luôn được tăng cường sự đồng thuận trong hoạt động.

làm việc

Về phần mình, NHCSXH Thị xã tiếp tục tham mưu, chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động nghiên cứu, học tập, nắm bắt nội dung của Chỉ thị số 40/CT-TW để làm công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện gắn với từng nội dung công việc cụ thể. Chỉ đạo cán bộ tín dụng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chỉ thị số 40 tại địa bàn mình phụ trách và tham mưu giúp cấp ủy địa phương đưa Chỉ thị 40/CT-TW đi vào cuộc sống. Hy vọng hiệu quả trong các hoạt động của NHCSXH ngày càng nâng cao, để phát huy vị thế của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đô thị du lịch biển, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm thiểu bất bình đẳng trong xã hội và tạo niềm tin cho một Thị xã du lịch biển “Xanh- Sạch Đẹp” hùng cường./.

                                                                                                                                      Phùng Đức Thuật