Công văn về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5

Đăng ngày 22/06/2016

Theo đó, UBND thị xã đề nghị UBND các phường, các phòng, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và nhân dân sử dụng nhiên liệu sinh học xăng E5; Các doanh nghiệp, thương  nhân, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn  khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị và mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng E5 tại hệ thống cửa hàng của mình để phục vụ nhân dân có nhu cầu sử dụng xăng E5 theo lộ trình quy định tại điều 4 của Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng chính phủ và làm tốt công tác quảng cáo, giới thiệu, khuyến mãi đối với mặt hàng xăng E5.

Ng.T.Phượng