Công văn về việc GPMB khu vực phía Đông đường Bình Minh để thực hiện dự án khu vui chơi, giải trí Cửa Hội

Đăng ngày 22/05/2019

cvv