Công ty TNHH Đàm Thái Sơn tặng quà cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch

Đăng ngày 03/09/2021

Số tiền mặt và nhu yếu phẩm giá trị gần 30 triệu đồng là món quà ý nghĩa của Công ty THHH Đàm Thái Sơn tặng cho một số đơn vị, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid 19 trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Nhằm chia sẻ khó khăn với địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid 19, trong những ngày qua Công ty THHH Đàm Thái Sơn  đóng ở phường Nghi Thu đã đến tặng quà một số cơ quan, đơn vị tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Theo đó, Công ty đã đến tặng quà cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 phường, Công an, Trạm y tế Nghi Thu, UBND phường Nghi Hương và Công an thị xã, Trung tâm y tế Cửa Lò. Tổng giá trị tiền mặt và nhu yếu phẩm gần 30 triệu đồng. Số tiền này được trích từ quỹ phúc lợi của Công ty.

                                                                               Hữu Lương