Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đăng ngày 06/03/2023

Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều 6/3, Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đồng chí: Lê Xuân Trình – Phó Chủ tịch  Liên đoàn lao động thị xã; Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Cao Anh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ  cùng 27 cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan phường Nghi Thu tham dự.
Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. BCH Công đoàn hàng năm đã phối hợp chặt chẽ và tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong, kỷ luật lao động cho đoàn viên. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh nên hàng năm có 95% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 5% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Công tác nữ công và xây dựng đội ngũ cán bộ nữ luôn được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ban thanh tra nhân dân cũng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  Cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ mái ấm công đoàn..cả nhìệm kỳ với số tiền 110 triệu đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã tích cực tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những kết quả trên đã góp phần giúp Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được Liên đoàn lao động Tỉnh và thị xã biểu dương khen thưởng.
Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ,  giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành khóa V, trong đó đồng chí Hoàng Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch HĐND phường được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đại biểu cũng đã bầu đại biểu tham dự đại hội Công đoàn cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh

Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều 6/3, Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đồng chí: Lê Xuân Trình – Phó Chủ tịch  Liên đoàn lao động thị xã; Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Cao Anh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ  cùng 27 cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan phường Nghi Thu tham dự.
Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. BCH Công đoàn hàng năm đã phối hợp chặt chẽ và tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong, kỷ luật lao động cho đoàn viên. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh nên hàng năm có 95% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 5% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Công tác nữ công và xây dựng đội ngũ cán bộ nữ luôn được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ban thanh tra nhân dân cũng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  Cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ mái ấm công đoàn..cả nhìệm kỳ với số tiền 110 triệu đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã tích cực tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những kết quả trên đã góp phần giúp Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được Liên đoàn lao động Tỉnh và thị xã biểu dương khen thưởng.
Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ,  giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành khóa V, trong đó đồng chí Hoàng Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch HĐND phường được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đại biểu cũng đã bầu đại biểu tham dự đại hội Công đoàn cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh

Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều 6/3, Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đồng chí: Lê Xuân Trình – Phó Chủ tịch  Liên đoàn lao động thị xã; Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Cao Anh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ  cùng 27 cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan phường Nghi Thu tham dự.
Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. BCH Công đoàn hàng năm đã phối hợp chặt chẽ và tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong, kỷ luật lao động cho đoàn viên. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh nên hàng năm có 95% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 5% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Công tác nữ công và xây dựng đội ngũ cán bộ nữ luôn được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ban thanh tra nhân dân cũng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  Cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ mái ấm công đoàn..cả nhìệm kỳ với số tiền 110 triệu đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã tích cực tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những kết quả trên đã góp phần giúp Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được Liên đoàn lao động Tỉnh và thị xã biểu dương khen thưởng.
Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ,  giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành khóa V, trong đó đồng chí Hoàng Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch HĐND phường được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đại biểu cũng đã bầu đại biểu tham dự đại hội Công đoàn cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh

Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều 6/3, Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đồng chí: Lê Xuân Trình – Phó Chủ tịch  Liên đoàn lao động thị xã; Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Cao Anh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ  cùng 27 cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan phường Nghi Thu tham dự.
Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. BCH Công đoàn hàng năm đã phối hợp chặt chẽ và tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong, kỷ luật lao động cho đoàn viên. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh nên hàng năm có 95% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 5% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Công tác nữ công và xây dựng đội ngũ cán bộ nữ luôn được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ban thanh tra nhân dân cũng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  Cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ mái ấm công đoàn..cả nhìệm kỳ với số tiền 110 triệu đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã tích cực tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những kết quả trên đã góp phần giúp Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được Liên đoàn lao động Tỉnh và thị xã biểu dương khen thưởng.
Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ,  giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành khóa V, trong đó đồng chí Hoàng Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch HĐND phường được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đại biểu cũng đã bầu đại biểu tham dự đại hội Công đoàn cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh

Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều 6/3, Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đồng chí: Lê Xuân Trình – Phó Chủ tịch  Liên đoàn lao động thị xã; Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Cao Anh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ  cùng 27 cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan phường Nghi Thu tham dự.
Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. BCH Công đoàn hàng năm đã phối hợp chặt chẽ và tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong, kỷ luật lao động cho đoàn viên. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh nên hàng năm có 95% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 5% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Công tác nữ công và xây dựng đội ngũ cán bộ nữ luôn được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ban thanh tra nhân dân cũng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  Cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ mái ấm công đoàn..cả nhìệm kỳ với số tiền 110 triệu đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã tích cực tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những kết quả trên đã góp phần giúp Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được Liên đoàn lao động Tỉnh và thị xã biểu dương khen thưởng.
Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ,  giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành khóa V, trong đó đồng chí Hoàng Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch HĐND phường được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đại biểu cũng đã bầu đại biểu tham dự đại hội Công đoàn cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh
Chiều 6/3, Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đồng chí: Lê Xuân Trình – Phó Chủ tịch  Liên đoàn lao động thị xã; Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Văn Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Cao Anh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ  cùng 27 cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan phường Nghi Thu tham dự.
Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. BCH Công đoàn hàng năm đã phối hợp chặt chẽ và tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong, kỷ luật lao động cho đoàn viên. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh nên hàng năm có 95% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 5% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Công tác nữ công và xây dựng đội ngũ cán bộ nữ luôn được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ban thanh tra nhân dân cũng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  Cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ mái ấm công đoàn..cả nhìệm kỳ với số tiền 110 triệu đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu đã tích cực tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những kết quả trên đã góp phần giúp Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được Liên đoàn lao động Tỉnh và thị xã biểu dương khen thưởng.
Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ,  giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành khóa V, trong đó đồng chí Hoàng Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch HĐND phường được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan phường Nghi Thu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đại biểu cũng đã bầu đại biểu tham dự đại hội Công đoàn cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh