Danh sách 50 người đẹp đã lọt vào vòng bán kết Lễ hội áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023.

Đăng ngày 06/03/2023

Danh sách 50 người đẹp đã lọt vào vòng bán kết Lễ hội áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023.

BTC Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển 2023.