Công đoàn cơ quan phường Nghi Hương đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đăng ngày 12/05/2023

Chiều 12/5, Công đoàn cơ quan phường Nghi Hương tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ  2023 – 2028. Dự đại hội có đại diện Liên đoàn lao động thị xã, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các tổ chức đoàn thể cùng 25 đoàn viên  công đoàn cơ quan phường Nghi Hương.
Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan phường Nghi Hương đã phấn đấu đạt và vượt  10/12 chỉ tiêu đại hội đề ra. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hàng năm, BCH Công đoàn đã vận động đoàn viên tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện, quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, phòng chống dịch covid 19; tham gia đầy đủ các hội thi, hội diễn do Liên đoàn lao động thị xã tổ chức. Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng nghề  nghiệp của đoàn viên và người lao động được chú trọng. Công đoàn cơ quan phường cũng luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động nữ công cũng như phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, 100% đoàn viên thực hiện tốt Chỉ thị  03, Chỉ  thị 05 của Bộ chính trị; 100% đoàn viên tham gia các phong trào thi đua do cơ quan phát động cũng như thực hiện tốt tiêu chí cơ quan đạt chuẩn văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% chị em đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”…
Những kết quả trên góp phần giúp Công đoàn cơ quan phường nhiều năm hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, được Liên đoàn lao động thị xã khen thưởng.
Ngoài đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.  Đồng thời bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành, trong đó ông Đậu Khắc Trung – Phó Chủ tịch UBND phường tái cử chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan phường Nghi Hương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội Liên đoàn lao động thị xã khóa tới và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh