Clip: Cửa Lò sẵn sàng tham gia Liên hoan tiếng hát làng sen năm 2023.

Đăng ngày 12/05/2023