Công bố Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

Đăng ngày 22/07/2021

Ngày 21/7, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Đảng đoàn Quốc hội về việc thành lập Tổ Đảng và chỉ định Tổ trưởng Tổ Đảng ở Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quyết định của Đảng đoàn Quốc hội chỉ định đồng chí Thái Thanh Quý làm Tổ trưởng Tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV. Ảnh: Phan Hậu

Căn cứ các Quyết định của Đảng đoàn Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được chỉ định làm Tổ trưởng Tổ Đảng và được phê chuẩn làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV.

Đồng chí Thái Thị An Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng  Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được phê chuẩn làm Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV.

Trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An đối với đồng chí Thái Thị An Chung. Ảnh: Phan Hậu

Trước đó, chiều 19/7, ngay sau phiên họp trù bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức phiên họp bầu các chức danh Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc họp, Đoàn đã bầu đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; bầu đồng chí Thái Thị An Chung – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An làm Phó Trưởng đoàn.

Phan Hậu- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An