Công an Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ Lực lượng bảo vệ dân phố

Đăng ngày 07/05/2015

         1 2

4

3 2Trong 2 ngày tham gia lớp tập huấn, 86 đ/c thuộc Ban bảo vệ dân phố và tổ trưởng các tổ dân phố của 7 phường được quán triệt các văn bản mới liên quan đến ANTT ở cơ sở. Qua đây, các lực lượng nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những vấn đề cơ bản trong công tác đảm bảo ANTT cơ sở, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn. Cũng thông qua lớp tập huấn này nhằm phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của lực lượng bảo vệ dân phố gắn với việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong và năng lực công tác, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới trên địa bàn thị xã.

Thanh Vân – Tạ Nhật