Công an Cửa Lò nỗ lực xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trên quê hương Bác Hồ (phát sóng NTV ngày 20/08/2019)

Đăng ngày 20/08/2019

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng BCA về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng Công an Nghệ An. Cùng với Công an các đơn vị, địa phương khác, Công an thị xã Cửa Lò đã phấn đấu đưa hình ảnh của Công an Nghệ An đi đầu trong toàn lực lượng CAND thực hiện tốt Cuộc vận động, xứng danh người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu.