Cơ quan UBND thị xã phát động ủng hộ tổ chức các hoạt động Du lịch năm 2023

Đăng ngày 15/05/2023

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thị ủy, UBMTTQVN thị xã Cửa Lò, sáng ngày 15/5, cơ quan UBND thị xã đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ  tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2023.


Theo đó, tại lễ phát động, đồng chí Hoàng Văn Phúc  – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã phát biểu nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc ủng hộ, tài trợ tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2023. Đồng thời phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đơn vị UBND thị xã cùng tham gia.

 

Trong năm 2023, du lịch thị xã Cửa Lò sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, thiết thực, song nguồn ngân sách nhà nước sẽ không đủ để đáp ứng các mục tiêu mà thị xã đã đề ra, chính vì thế, việc thực hiện công tác xã hội hóa các hoạt động du lịch sẽ góp phần tăng nguồn lực đầu tư để thị xã có cơ sở đổi mới mục tiêu, phương thức và nguồn vốn, từ đó tập trung cho các mục tiêu ưu tiên phát triển du lịch Cửa Lò nhanh và bền vững./.
                                                 Phan Thành