Clip: Tình trạng xe tránh trạm thu phí gây mất ATGT tại Cửa Lò

Đăng ngày 07/11/2023