Clip: Thị ủy Cửa Lò làm việc với các đơn vị báo chí về công tác phối hợp tuyên truyền( phát sóng NTV ngày 11/11/2021)

Đăng ngày 12/11/2021