Clip: Nghi Hải tổ chức Lễ mừng thọ cho gần 150 cụ cao tuổi

Đăng ngày 27/01/2023