Clip: Nghi Hải: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Đăng ngày 02/06/2023