Clip: Nghệ An tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch và giữ gìn môi trường du lịch( phát sóng NTV, ngày 26/4/2023, Nghệ An Ngày mới)

Đăng ngày 26/04/2023