Clip: Lễ hội đền Yên Lương thị xã Cửa Lò diễn ra trong 3 ngày: 31/7-02/8/2023.

Đăng ngày 25/07/2023