Clip: Giải toả 209 ki ốt phía đông đường Bình Minh – “Cuộc cách mạng của Cửa Lò”

Đăng ngày 28/07/2022