Clip: Gần 750 triệu đồng ủng hộ, tài trợ tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò.

Đăng ngày 11/04/2023