Clip: Cửa Lò trao gói thiết bị, dụng cụ cho các trường học phòng chống dịch.

Đăng ngày 21/03/2022