Clip: Cửa Lò – Tổ chức Chương trình giao lưu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh( phát sóng NTV, ngày 4/8/2023)

Đăng ngày 04/08/2023