Clip: Cửa Lò thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin.

Đăng ngày 09/08/2022