Clip: Cửa Lò tặng 70 suất quà, 570 bát cháo tình thương cho người yếu thế.

Đăng ngày 27/05/2022