Clip: Cửa Lò ra quân tuyên truyền lưu động về sử dụng tiết kiệm điện năm 2023.

Đăng ngày 08/06/2023