Clip: Cửa Lò nhiều hoạt động hướng về ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7

Đăng ngày 19/07/2022