Clip: Cửa Lò nghe và cho ý kiến về quy hoạch phía đông đường Bình Minh.

Đăng ngày 20/05/2022