Clip: Cửa Lò lắp đặt nhiều dụng cụ thể dục ngoài trời tại Quảng trường Bình Minh.

Đăng ngày 19/11/2021