Clip: Cửa Lò khai trương du lịch năm 2023( phát sóng NTV-Nghệ An ngày mới, ngày 15/4/2023)

Đăng ngày 15/04/2023