Clip: Cửa Lò khai mạc ngày hội Khinh khí cầu năm 2022

Đăng ngày 15/07/2022