Clip: Biển Cửa Lò có điểm picnic, check in mới hết sức lôi cuốn.

Đăng ngày 13/06/2022