Clip: Bí thư Thị uỷ làm việc với các địa phương về Đề án Nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú du lich, nhà hàng

Đăng ngày 17/01/2024