Clip: Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Tỉnh chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối 2 – phường Thu Thuỷ

Đăng ngày 14/11/2023