Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với BTV Thị ủy Cửa Lò

Đăng ngày 13/02/2020

Chiều ngày 13/2, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3458-QĐ/TU ngày 22/01/2020 của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thanh An – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hưởng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ban thường vụ Thị ủy và một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy.

qq7

Xác định Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 nên công tác chuẩn bị đang được Thị ủy Cửa Lò triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Tỉnh ủy. Ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện xây dựng đề cương tổng quát, chi tiết báo cáo chính trị, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trên tinh thần lấy ý kiến góp ý và bám sát thực tế để xây dựng phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới. Chọn 03 đơn vị tiến hành đại hội điểm; Chỉ đạo Đảng bộ cơ sở xây dựng báo cáo dự thảo, rà soát nhân sự. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức, đảm bảo tài chính. Dự kiến trong tháng 3/2020 sẽ tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, tháng 5/2020 sẽ tổ chức đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

qq4

 tu2

tu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh An – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của BTV thị ủy Cửa Lò, đồng thời yêu cầu các cấp, các đơn vị cơ sở tổ chức đại hội điểm cần chuẩn bị và quan tâm tốt tất cả các khâu và thực hiện đúng các quy định, nguyên tắc của Đảng nhất là đối với công tác cán bộ. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, nắm bắt tư tưởng của nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tìm các giải pháp đột phá để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Triển khai những việc cần làm ngay sau Đại hội. Tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo, đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng./.

                                                  Nguyễn Hương – Ngọc Ánh