Chi tiết 27 lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024

Đăng ngày 18/01/2024

(Baonghean.vn) – Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Kế hoạch số 176/TB – SVHTT ngày 16/1/2024 về việc tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024. 

Theo đó, trên địa bàn tỉnh sẽ có 27 lễ hội được tổ chức, gồm 21 lễ hội diễn ra vào mùa Xuân (từ tháng 1-3 Âm lịch), còn lại diễn ra vào các thời điểm khác trong năm (từ tháng 4-10 Âm lịch).

le-hoi-den-chin-gian-9221.jpg
Lễ rước tại Lễ hội Đền Chín Gian năm 2023. Ảnh: Vân Thanh

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 164/UBND-VX ngày 9/1/2024 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2024, qua đó yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn có các hoạt động lễ hội thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội; đảm bảo các hoạt động lễ hội được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Chi tiết các lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2024:

1. Lễ hội Pẩn pang – Nang ny

– Thời gian: Ngày 14 – 15/02/2024 (tức ngày 05 – 06 tháng Giêng Âm lịch)

– Địa điểm: Sân trước hang Pẩn pang – Nang ny, bản Mường Ham, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.

2. Lễ hội Đền Vua Mai

– Thời gian: Ngày 22 – 24/02/2024 (tức ngày 13 – 15 tháng Giêng âm lịch)

– Địa điểm: Khu lăng Vua Mai, đền thờ Vua Mai – thị trấn Nam Đàn; mộ Thân mẫu Vua Mai – xã Nam Thái và các di tích có liên quan của huyện Nam Đàn.

3. Lễ hội Đền Cả

– Thời gian: Ngày 23/2 – 25/2/2024 (tức ngày 14 – 16 tháng Giêng âm lịch)

– Địa điểm: Đền Cả, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành.

4. Lễ hội Đền Cờn

– Thời gian: Ngày 28/2 – 01/3/2024 (tức ngày 19 – 21 tháng Giêng âm lịch)

– Địa điểm: Đền Cờn, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

5. Lễ hội Đền Quả Sơn

– Thời gian: Ngày 28 – 29/02/2024 (tức ngày 19 – 20 tháng Giêng Âm lịch)

– Địa điểm: Đền Quả Sơn, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương.

6 . Lễ hội Đền Vạn – Cửa Rào

– Địa điểm: Đền Vạn, bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

– Thời gian: Ngày 29/02 – 02/3/2024 (tức ngày 20 – 22 tháng Giêng Âm lịch).

7. Lễ hội Hang Bua

– Thời gian: Ngày 29/02 – 02/3/2024 (tức ngày 20 – 22 tháng Giêng âm lịch)

– Địa điểm: Bản Bua, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.

8. Lễ hội Pu Nhạ Thầu

– Thời gian: Ngày 04 – 05 tháng 3 năm 2024 (tức ngày 24 – 25 tháng Giêng Âm lịch).

– Địa điểm: Đền Pu Nhạ Thầu, bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.

9. Lễ hội Đền thờ Nguyễn Xí

– Thời gian: Ngày 09 – 10/3/2024 (tức ngày 29/01- 01/02 Âm lịch).

– Địa điểm: Đền thờ Nguyễn Xí, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc.

10. Lễ hội Đền Đức Hoàng

– Thời gian: Ngày 08 – 10/3/2024 (tức ngày 28/01 – 01/02 Âm lịch).

– Địa điểm: Đền Đức Hoàng, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành.

11. Lễ hội Đền Thanh Liệt

– Thời gian: Ngày 14 – 15/3/2024 (tức ngày 05-06/02 Âm lịch)

– Địa điểm: Đền Thanh Liệt, xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên.

12. Lễ hội làng Vạc

– Thời gian: Ngày 16 – 18/3/2024 (tức ngày 07 – 09/02 Âm lịch)

– Địa điểm: Khu di chỉ khảo cổ học làng Vạc, phường Long Sơn, TX Thái Hòa.

13. Lễ hội Đền Bạch Mã

– Thời gian: Ngày 17 – 19/3/2024 (tức ngày 08 – 10 tháng 2 Âm lịch)

– Địa điểm: Đền Bạch Mã, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.

14. Lễ hội đền Choọng

– Thời gian: Ngày 20 – 21/3/2024 (tức ngày 11 – 12/02 Âm lịch)

– Địa điểm: Bản Choọng Bùng, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp.

15. Lễ hội Đền Cuông

– Địa điểm: Đền Cuông, xã Diễn An, huyện Diễn Châu.

– Thời gian: Ngày 23 – 24/3/2024 (tức ngày 14 – 15/02 Âm lịch)

16. Lễ hội Đền Chín Gian

– Thời gian: Ngày 23 – 25/3/2024 (tức ngày 14 – 16/02 Âm lịch)

– Địa điểm: Đền Chín Gian, xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

17. Lễ hội Đền chùa Rú Gám

– Thời gian: Ngày 22 – 24/3/2024 (Tức ngày 13 – 15/02 Âm lịch)

– Địa điểm: Đền Chùa Rú Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

18. Lễ hội Đền Cửa

– Thời gian: Ngày 10 – 12/4/2024 (tức ngày 02 – 04/3 Âm lịch)

– Địa điểm: Đền Cửa, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc.

19. Lễ hội Đền Hồng Sơn

– Địa điểm: Đền Hồng Sơn, phường Hồng Sơn, TP Vinh.

– Thời gian: Ngày 11 tháng 4 năm 2024 (tức ngày 03 tháng 3 Âm lịch).

20. Lễ hội Môn Sơn – Lục Dạ (Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây xứ Nghệ 1931 – 2024)

– Thời gian: Ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2024.

– Địa điểm: Cây đa Cồn Chùa, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

21. Lễ hội Đền Nguyễn Cảnh Hoan (Thập niên sự lệ)

– Thời gian: Ngày 22 -23/4/2024 (tức ngày 14 – 15 tháng 3 Âm lịch)

– Địa điểm: Đền Nguyễn Cảnh Hoan, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương.

– UBND huyện Đô Lương, UBND xã Tràng Sơn tổ chức.

22. Lễ hội du lịch Cửa Lò

– Thời gian: Ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2024.

– Địa điểm: Quảng trường Bình Minh – Thị xã Cửa Lò.

23. Lễ hội Làng Sen gắn với Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Thời gian: Ngày 17 – 19 tháng 5 năm 2024.

– Địa điểm: huyện Nam Đàn, thành phố Vinh.

24. Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” gắn với Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024)

– Thời gian: Ngày 26, 27 tháng 7 năm 2024.

– Địa điểm: Nghĩa trang Hữu nghị Việt Lào, huyện Anh Sơn.

25. Lễ hội Đền Quang Trung

– Thời gian: Ngày 01 tháng 9 năm 2024 (tức ngày 29 tháng 7 Âm lịch)

– Địa điểm: Đền Quang Trung, phường Trung Đô, TP Vinh.

26. Lễ hội Bươn Xao

– Thời gian: Ngày 21 – 22/9/2024 (tức ngày 19 – 20 tháng 8 Âm lịch)

– Địa điểm: Di tích thành Lê Lợi, bản Kẻ Ỏn, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.

27. Lễ hội Đền Hoàng Mười

– Thời gian: Ngày 09 – 10/11/2024 (tức ngày 09 – 10 tháng 10 Âm lịch)

– Địa điểm: Đền Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên.