Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh phổ biến về việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Đăng ngày 14/12/2023

Nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; sáng ngày 14/12, Chi cục thuế Khu vực Bắc Vinh đã tổ chức hội nghị phổ biến một số nội dung liên quan đến việc thực hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
Trong thời gian 01 buổi, 30 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hoạt động trên địa bàn thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc đã được cán bộ Chi cục thuế Khu vực Bắc Vinh phổ biến các văn bản liên quan đến Công điện số 1284/SĐ – TTg ngày 01/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 04 /CT – BTC ngày 24/11/2023 yêu cầu thủ trưởng các cơ quan Thuế các cấp tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số quốc gia; Công văn 7123/CT- TTHT ngày 11/12/2023 của Cục Thuế Nghệ An về việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng được nhà cung cấp ứng dụng làm rõ thêm những tiện ích của phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu.
Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để đối thoại, giải đáp các vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế về chính sách thuế và hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Thông qua hội nghị giúp các doanh nghiệp nắm bắt các quy định cụ thể của pháp luật quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; góp phần tăng cường công tác kiểm soát  việc quản lý, sử dụng hóa đơn, quản lý doanh thu và nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp; ngăn chặn gian lận trong kinh doanh xăng, dầu; đảm bảo môi trường  kinh doanh công bằng, minh bạch gữa doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu; góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.
Đàm Hiền